Miếng dán Nicotine

Miếng dán nicotine là sản phẩm hiệu quả trong việc hỗ trợ cai thuốc lá, miếng dán sẽ chủ động cung cấp nicotine vào cơ thể theo chiều hướng giảm dần để cắt cơn thèm hút thuốc của người nghiện thuốc lá. Đây được xem là phương pháp hay, hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất.

Showing all 4 results