Miếng Dán Nicoderm

Miếng dán cai thuốc lá Nicoderm là sản phẩm bỏ thuốc lá hiệu quả, áp dụng công nghệ thẩm thấu thông minh làm tăng hiệu quả lên 40% khi sử dụng. 95% người dùng đều bỏ thuốc lá sau vài ngày sử dụng.

Showing all 4 results